Điều khoản hoà giải mẫu

06-08-2018 - 15:25

Để chủ động và hiệu quả hơn khi giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai, VTA khuyến nghị các bên đưa điều khoản hòa giải sau đây vào ngay trong hợp đồng: