Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget aliquet sem. Vivamus tincidunt eu nisl sit amet dictum. Vestibulum eu

Điều khoản hoà giải mẫu

Để chủ động và hiệu quả hơn khi giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai, VTA khuyến nghị các bên đưa điều khoản hòa giải sau đây vào ngay trong hợp đồng:

Quy tắc hoà giải

Quy tắc hòa giải của Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam áp dụng cho việc hoà giải tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới quan hệ pháp lý trong hoạt động thương mại, khi các bên quyết định tiến hành hoà giải tranh chấp của mình thông qua Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam.