Giới thiệu về VTA

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG NHÂN VIỆT NAM (tên tiếng Anh là: VIETNAM TRADERS ARBITRATION CENTRE, được viết tắt là "VTA") là cơ quan giải quyết tranh chấp trong kinh doanh theo quy định của Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam.

Năm 2018 VTA được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập và phê chuẩn Điều lệ hoạt động tại Quyết định số 1333/QĐ-BTP, Giấy phép số 20/BTP/GP ngày 11 tháng 6 năm 2018; và đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy Đăng ký hoạt động số 17/TP/ĐKHĐ - TT ngày 10 tháng 7 năm 2018. VTA được thành lập bởi yêu cầu từ thực tiễn kinh doanh và sự mong đợi của cộng đồng thương nhân Việt Nam về một thiết chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị, điều hành doanh nghiệp theo quy định pháp luật với sự thấu hiểu về văn hóa, môi trường kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực pháp lý.

Là một tổ chức độc lập, không vì mục đích lợi nhuận; các hoạt động giải quyết tranh chấp của VTA được đảm bảo thực hiện bởi quy trình tố tụng minh bạch, bảo mật, đáp ứng tối đa quyền tự do thỏa thuận của các bên, không ngừng được cải tiến theo yêu cầu thực tiễn và xu hướng giải quyết tranh chấp của các trung tâm trọng tài trên thế giới.  

VTA chú trọng phát triển đội ngũ Trọng tài viên là chuyên gia, thấu hiểu pháp luật và có tinh thần kiến tạo quy chuẩn pháp lý; am hiểu môi trường kinh doanh và thực tiễn hành nghề luật; có tư duy, phương pháp giải quyết vấn đề theo xu hướng mới. Các Trọng tài viên của VTA hoạt động độc lập; tôn trọng sự thật khách quan; đề cao quy tắc đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật.

Phán quyết trọng tài của VTA là chung thẩm, không chỉ được thi hành ngay tại Việt Nam mà còn được công nhận và thi hành tại trên 150 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài.

Thông tin và tiếp nhận Đơn khởi kiện, vui lòng liên hệ Ban thư ký tại:
Phòng 7.06, Lầu 7, Số 250 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 037 871 8998     Email: info@vtac.vn