Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược

18-04-2024 - 00:00

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Chiều ngày 17/04/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Hình ảnh tại Lễ ký kết

BAIAC là trung tâm trọng tài có trụ sở đặt tại Singapore để giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế phát sinh trong quá trình hợp tác thương mại Châu Á và liên kết thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN+6. VTA là cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp theo quy định pháp luật, với sự thấu hiểu về văn hóa, môi trường kinh doanh tại Việt Nam và theo các chuẩn mực của trọng tài quốc tế

Tham dự lễ ký kết, có Giáo sư Steve Ngo, Chủ tịch BAIAC; Ông Phạm Xuân Sang, Chủ tịch VTA cùng thành viên Ban Điều hành, các Trọng tài viên và Ban Thư ký VTA. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có Ông Đặng Thế Đức, Luật sư Điều hành Công ty Luật Indochine Counsel.

Giáo sư Steve Ngo - Chủ tịch BAIAC và Ông Phạm Xuân Sang - Chủ tịch VTA

Thỏa thuận hợp tác giữa VTA và BAIAC là cơ sở cho việc thúc đẩy phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (ADR) trong đó có phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài tại Việt Nam, Singapore, Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Hình ảnh tại Lễ ký kết

Theo thỏa thuận hợp tác, VTA và BAIAC sẽ: (i) Phối hợp tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thảo hoặc các sự kiện khác về trọng tài quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore; (ii) Giới thiệu trọng tài viên và kết nạp trọng tài viên vào danh sách trọng tài của mỗi Bên; (iii) Hỗ trợ về địa điểm, cơ sở vật chất và phương tiện cho các hoạt động trọng tài của BAIAC được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động trọng tài của VTA được tổ chức tại Singapore; (iv) Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa hai Bên.

Hình ảnh tại Lễ ký kết