Ban thư ký VTA

Ban Thư ký VTA có các nhiệm vụ: (i) Tiếp nhận đơn và hồ sơ tranh chấp; (ii) Gửi giấy tờ của Trung tâm cho cá nhân, tổ chức có liên quan; (iii) Cung cấp thông tin về Trung tâm, trọng tài viên của Trung tâm; (iv) Chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết cho hoạt động giải quyết tranh chấp; (v) Quản lý thu phí trọng tài, phí hành chính và các khoản phí khác; (vi) Lưu trữ và bảo quản tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Trung tâm theo quy định pháp luật.

Ban thư ký thường trực và tiếp nhận thông tin tại:
Phòng 7.06, Lầu 7, Số 250 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 037 871 8998     Email: info@vtac.vn     I      vtac.vnn@gmail.com