NHỮNG ƯU THẾ CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

14-06-2024 - 00:00

Trong bản in Số đặc biệt _ tháng 5/2024 [Chuyên đề Thông tin Khoa học] của Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, Trọng tài viên Phạm Xuân Sang, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (VTA) đã chia sẻ về Những Ưu thế của Giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài.

Theo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp.