Quy trình tố tụng trọng tài VTA

17-08-2018 - 09:08

Với mong muốn tranh chấp được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi và luôn tối ưu hóa quyền tự do thỏa thuận, lựa chọn của các bên tranh chấp, VTA chú trọng xây dựng Quy trình tố tụng theo hướng chuẩn mực, minh bạch và luôn được cải tiến theo yêu cầu thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại