Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số

02-08-2019 - 14:46

Bức tranh kinh tế vĩ mô tiếp tục có chiều hướng tốt với đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút 8.272,4 triệu USD; có 79,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới...