Giới thiệu về VTA

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG NHÂN VIỆT NAM (tên tiếng Anh là: VIETNAM TRADERS ARBITRATION CENTRE, được viết tắt là "VTA") là cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại theo quy định của Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam.

Ban thư ký VTA

Ban Thư ký là đơn vị trực thuộc của Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (VTA). Ban Thư ký VTA có nhiệm vụ giúp Ban điều hành, Tổng Thư ký hỗ trợ việc giải quyết các vụ tranh chấp và các công việc liên quan hoạt động của VTA