Ban điều hành là cơ quan điều hành và hỗ trợ để Trung tâm Trọng tài thực hiện chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài. Tại VTA, Ban điều hành gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

Ông PHẠM XUÂN SANG, Chủ tịch VTA

Ông Phạm Xuân Sang gắn liền với quá trình thiết lập và vận hành hệ thống quản trị pháp lý của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong 20 năm qua. Từ thực tiễn điều hành công tác giải quyết tranh chấp và quản trị pháp lý cho các tập đoàn, doanh nghiệp dẫn đầu, Ông Sang cùng các cộng sự nhận thấy sự mong đợi của cộng đồng thương nhân về một thiết chế giải quyết tranh chấp thương mại với sự thấu hiểu văn hóa, môi trường kinh doanh và pháp luật Việt Nam. Để từ đây, Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (VTA) ra đời với sứ mệnh: “mang đến cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại uy tín, hiệu quả bằng sự trân trọng, chuẩn mực pháp lý, và trách nhiệm của mình đối với thương nhân và xã hội”. Trên cương vị là Chủ tịch VTA, Ông Sang sẽ cùng các sáng lập viên từng bước hiện thực sứ mệnh của VTA; tối đa hóa quyền tự do thỏa thuận, lựa chọn của các bên tranh chấp và thúc đẩy Phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (ADR).

Ông NGUYỄN MINH ĐƯỜNG, Phó Chủ tịch VTA

Trong hơn 20 năm hành nghề, Ông Đường được biết đến là luật sư hàng đầu trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, nhất là thông qua cơ chế trọng tài và hòa giải. Trước khi tham gia sáng lập VTA, Ông Đường là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Thương mại Sài Gòn (SCAC). Ông Đường là Trọng tài viên đã tham gia và giữ vị trí là Chủ tịch của nhiều Hội đồng Trọng tài giải quyết tranh chấp thương mại tại VTA cũng như tại các Trung tâm Trọng tài khác. Trên cương vị là Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại và phát triển trọng tài viên, Ông Đường sẽ giúp VTA từng bước hiện thực Sứ mệnh; đề cao và thúc đẩy sự nổ lực của mỗi trọng tài viên trong việc thể hiện sự trân trọng, trách nhiệm của VTA đối với cộng đồng thương nhân và xã hội.
 

Ông HOÀNG VĂN TÀI, Phó Chủ tịch VTA

Với 20 năm hành nghề luật sư, Ông Tài là chuyên gia pháp lý nổi bật trong lĩnh vực tranh tụng và giao dịch kinh doanh. Trước khi tham gia sáng lập VTA, Ông Tài là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Thái Bình Dương (PIAC). Ông Tài là Trọng tài viên đã tham gia và giữ vị trí là Chủ tịch của nhiều Hội đồng Trọng tài giải quyết tranh chấp thương mại tại VTA cũng như tại các Trung tâm Trọng tài khác. Trên cương vị là Phó Chủ tịch phụ trách nghiệp vụ trọng tài và quy chế nội bộ, Ông Tài sẽ giúp VTA từng bước hiện thực sứ mệnh; luôn hướng đến tính chuẩn mực pháp lý với quy trình tố tụng minh bạch, bảo mật, đáp ứng tối đa quyền tự do thỏa thuận của các bên, không ngừng được cải tiến theo yêu cầu thực tiễn và xu hướng giải quyết tranh chấp của các trung tâm trọng tài trên thế giới.