20 cảng biển lớn nhất thế giới

16-01-2019 - 08:35

Khoảng 90% thương mại thế giới được thực hiện qua đường vận tải biển và trong bối cảnh lượng giao dịch thương mại ngày càng tăng, các cảng biển lớn nhất thế giới ngày càng mở rộng lớn hơn và hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu.

Dưới đây là 20 cảng biển lớn nhất thế giới theo dữ liệu mới nhất từ World Shipping Council. Trong đó, có tới 15 cảng biển thuộc top 20 nằm ở khu vực Đông Á. 

Nguồn: World Shipping Council/Visual Capitalist.

Theo Phương Linh_Vneconomy